Lys i Mørke
   Light in Darkness
Egedevej 184, Rode
4690 Haslev
Denmark
 
tel.: (+45) 5639 8314
e-mail: Klik her...
homepage: http://www.gamborg.dk/light
bankkonto, Danmark: 2750 - 7800 150577 (Nordea)
bankkonto, Norge: 9100 26 65013 (Storebrand)

   

formål
Foreningen Lys i Mørke kørte i perioden 1993 til cirka 2011 med hjælpetransporter til hovedsageligt Rumænien omtrent 2 gange årligt - alt ved hjælp af frivilligt arbejde.

hvad
Vi kørte stort set alt hvad vi kunne få transporteret derned, bl.a. mad, tøj, møbler, legetøj, køkkenudstyr og hårde hvidevarer.

hvem
Ruth & Kay Jensen stod for det meste af det praktiske arbejde, som var pakning af varer, læsning af biler/lastvogn/bus, papirarbejde vedr. transporterne og selve turerne derned til.
Vi havde en 50-personers bus til formålet. Dette gav os mulighed for at tilbyde interesserede at komme med en tur derned og opleve Rumænien. Det var samtidig med til at finansiere turerne.
I Rumænien oprettede vores trofaste samarbejdspartnere en forening, Foundation Orion, som stod for modtagelse af tingene og uddeling til dem i befolkningen, der havde det største behov.

økonomi
Omkostningerne blev betalt af foreningen selv, dog fik vi i en del år betalt to transporter om året af det danske udenrigsministerium.

purpose
The organization Light in Darkness drove in the period 1993 to about 2011 to mainly Romania with humanitarian relief transports about 2 times a year. All work was done by volunteers.

what
We took almost anything we could get transported down there, eg. food, clothes, furniture, toys, kitchen equipment and white goods.

who
Ruth & Kay Jensen, Denmark, were doing most of the practical work which was packing the things, loading the cars/truck/bus, all the paperwork, and the trips down there themselves.
Furthermore we bought a large bus for this purpose. This gave us the opportunity to offer people to join us on our trips and experience Romania. This also contributed to financing the trips.
In Romania our loyal co-partners established an organization, Foundation Orion, which was responsible for receiving the things and give them out to the people who had the greatest needs.

economy
The expenses were paid by the organization itself. We did, however, during a few years receive money from the Danish foreign department for two transports a year.